Bemiddelaar

Bemiddelaar in familiale zaken

U heeft een conflict binnen uw gezin, binnen uw familie, met uw ex-partner of met uw buren of collega’s en u wil hier liefst zonder gerechtelijke procedure, uit geraken.

U bent reeds lang aan het onderhandelen over een conflict maar geraakt er maar niet uit.

Of U bent al naar de rechtbank gestapt maar de procedure sleept erg lang aan of verloopt moeizaam.

Een bemiddelaar kan U helpen bij het vinden van een oplossing.

Waarom beroep doen op een bemiddelaar ?

Wat kan U van mij als bemiddelaar verwachten ?

Wat verwacht ik als bemiddelaar van u ?

Voor welke conflicten kan u bij mij als bemiddelaar terecht ?

Hoeveel kost een bemiddeling ?

 

Waarom beroep doen op een bemiddelaar?

Bemiddeling heeft heel wat voordelen:

 • De communicatie tussen partijen wordt hersteld:

Ik help jullie ervoor te zorgen dat er geluisterd wordt naar ieders verhaal. In bemiddeling gaat veel aandacht naar de dieperliggende belangen van iedere partij en het herstel van de communicatie.

 • De relatie tussen partijen in de toekomst wordt verbeterd: Omdat ze opnieuw hebben geleerd met mekaar te communiceren. De kans op nieuwe conflicten verkleint.
 • U heeft de oplossing voor het conflict zelf in handen:

In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure waar de beslissing over het conflict door de rechter  wordt opgelegd en men vaak het gevoel heeft dat er een winnaar en een verliezer is.

In de bemiddeling trachten we samen een oplossing uit te werken waar iedereen kan achter staan, zonder achteraf het gevoel te hebben dat men benadeeld werd en de andere er als winnaar uitkomt.

 • Bemiddelde oplossingen zijn langdurig gedragen oplossingen:

Daar waar gerechtelijke beslissingen veel vaker aanleiding geven tot  nieuwe procedures omdat één van de partijen er niet tevreden mee is.

 • Bemiddeling leidt meestal tot een snellere en goedkopere oplossing.

Doordat partijen terug met mekaar kunnen communiceren en er vanuit de onderliggende belangen van partijen wordt gewerkt, komen we sneller tot een oplossing voor het conflict.

De kosten van de bemiddeling worden door beide partijen samen gedragen. Gerechtskosten  en langdurige procedures worden vermeden.

Terug

Wat kan U van mij als bemiddelaar verwachten?

 • Ik ben onpartijdig en geef ieder van jullie de tijd om zijn visie op het conflict naar voor te brengen. Ik zal trachten eenieders belangen duidelijk te maken voor de andere.
 • Ik zorg ervoor dat jullie op een respectvolle en serene manier met mekaar communiceren.
 • Ik geef jullie informatie over alle juridische en andere aspecten van jullie conflict.
 • Samen met jullie zoeken we naar mogelijke oplossingen van het conflict.
 • Ik werk de oplossing die jullie gevonden hebben, op een juridisch correcte manier uit in een overeenkomst die we eventueel door de rechtbank kunnen laten homologeren, indien dat nodig is.

Terug

Wat verwacht ik als bemiddelaar van U?

 • Dat jullie bereid zijn om naar elkaar te luisteren
 • Dat jullie bereid zijn om met elkaar te praten
 • Dat jullie rekening willen houden met elkaar
 • En dat jullie samen willen werken aan een oplossing

Terug

Voor welke conflicten kan u bij mij als bemiddelaar terecht?

Ik begeleid conflictpartijen in familiale zaken:

 • Geschillen tussen partners of tussen ouders en hun kinderen
 • Echtscheidingsdossiers waarbij al dan niet kinderen betrokken zijn
 • Geschillen ivm nieuw samengestelde gezinnen
 • Geschillen tussen familieleden in het kader van een nalatenschap
 • Geschillen tussen broers en zussen of tussen kinderen en hun ouders omtrent de ouders (bv plaatsing in een verzorgingsinstelling, …)
 • Geschillen tussen ex-partners omtrent de kinderen of de verdeling van de goederen na een echtscheiding
 • En alle mogelijke andere geschillen in familiale context

Daarnaast kan u ook bij mij terecht voor andere geschillen in het domein van het burgerlijk recht (burenruzies, huurgeschillen, commerciële geschillen, …).

Geschillen waarin kinderen betrokken zijn vergen een bijzondere aanpak.

Als mensen in een conflict verwikkeld zijn waarbij kinderen betrokken zijn, zal ik als bemiddelaar steeds het belang van de kinderen voorop stellen bij het zoeken naar een oplossing.

Ouders zijn zich niet steeds bewust van de impact van hun conflict op de kinderen.

Wanneer partners beslissen om hun relatie te beëindigen gaat dit gepaard met heel veel pijn en stress. Heel wat partners raken verstrikt in hun eigen emoties en verliezen daarbij uit het oog wat hun beslissing met de kinderen doet. Kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding, krijgen geen ruimte om hun emoties te uiten en stellen de verwerking uit naar een later moment. Ze geven dan ook vaak de indruk het allemaal wel goed te doen en zich snel aan te passen aan de nieuwe situatie. Dikwijls schuilt achter deze façade heel veel onverwerkt verdriet en vertonen deze kinderen op latere leeftijd problemen. Andere kinderen worden dan weer erg opstandig en vertonen afwijkend gedrag.

Als bemiddelaar help ik ouders hier aandacht voor te hebben en het conflict op te lossen op een manier die het minst schadelijk is voor de kinderen. Ik help hen hun rol als ouders op een respectvolle manier in te vullen.

Heel wat kinderen worden gedwongen in een regeling zonder dat hun mening werd gevraagd. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen nood hebben aan inspraak in de regeling die hen aangaat. Indien ouders daarmee instemmen ga ik dan ook graag in gesprek met hun kinderen.

Terug

Hoeveel kost een bemiddeling?

Een bemiddelingsgesprek kost 120 € per uur (hetzij 60 € per persoon per uur). Individuele gesprekken kosten 60 € per uur.

Voor het opmaken van overeenkomsten is hetzelfde uurtarief van 120 € per uur van toepassing.

Voor gerechtelijke bemiddelingen wordt een extra kost van 100 € aangerekend voor de administratieve formaliteiten.

Voor het neerleggen van de overeenkomsten bij de Rechtbank worden de gerechtskosten in rekening gebracht.

Bij het niet-tijdig annuleren van een afspraak (hetzij 24u vooraf) wordt een forfaitair bedrag van 100 € in rekening gebracht.

Op de prestaties van een bemiddelaar is geen BTW verschuldigd.

Terug